Framtidens vattensäkerhetsarbete Framtidens vattensäkerhetsarbete

Välkommen till årets viktigaste webbinarium om vattensäkerhet

Ett nationellt webbinarium den 6 maj 2021 om framtidens vattensäkerhetsarbete i Sverige!

Framtidens vattensäkerhetsarbete


Vattensäkerhet 2021 är ett nationellelt webbinarium där Svenska Livräddningssällskapet tillsammans med övriga berörda myndigheter och företag sätter fokus på att aktualisera frågorna och få ner antalet drunkningstillbud i Sverige. Under 2018 omkom 136 personer i drunkningsolyckor i Sverige. Det är det tredje högsta antalet omkomna under 2000-talet. De senaste årens allt varmare och längre somrar gör att fler människor rör sig i, på och vid vatten. Antalet omkomna vid drunkningsolyckor är på en nivå som måste betraktas som helt oacceptabel för ett land som Sverige.Vi måste nu tillsammans agera för att vända trenden.

Nollvision Nollvision

Ingen ska behöva drunkna till följd av okunskap

Sverige är med sina långa kuster och många sjöar ett bad- och vattenland. Sverige har ca 96.000 sjöar och en kuststräcka på ca 2400km, vi har ca 470 publika bad och ca 2700 friluftsbad i Sveriges kommunerna, därutöver uppskattar Svenska Badbranschen att det finns ca 65.000 privata pooler bland de svenska hushållen. Fantastiska platser för fritid och rekreation men samtidigt ställer det också höga krav på myndigheterna och kommunerna och deras förebyggande vattensäkerhetsarbete.


En vattensäker kommun

Svenska Livräddningssällskapet har en nollvision där ingen ska behöva drunkna på grund av okunskap. Ett delmål är att antalet dödsfall vid drunkningsolyckor ska halveras innan 2030! Vi måste nu på allvar samverka för en nationell strategi. Arbetet med att få ner antalet omkomna personer under 100 per år är ett viktigt delmål i strävan mot Svenska Livräddningssällskapets Nollvision, ”Ingen ska behöva drunkna till följd av okunskap”.


Ett led i arbetet mot nollvisionen är ”En vattensäker kommun” som Svenska Livräddningssällskapet tagit fram. Konceptet stöttar kommunerna i deras vattensäkerhetsarbete. Samverkan med kommunerna i det förebyggande arbetet är direkt avgörande i arbetet med att förebygga drunkningsolyckor. På konferensen kommer vi bland annat att berätta mer om vad konceptet innebär och vilka kriterier man måste uppfylla samt hur ett systematiskt vattensäkerhetsarbete kan se ut.

Välkommen till Vattensäkerhet 2021 webbinarium 6 maj
Tillsammans mot Nollvisionen - Ett Sverige Fritt från Drunkning!

Anmäl dig till webbinarium Vattensäkerhet 2021!

Anmäl dig till årets viktigaste konferens för att tillsammans jobba mot
Nollvisionen - Ett Sverige Fritt från Drunkning!

1.475 / sek

per deltagare

 • Ordinarie pris
  Gäller för en
  deltagare som ser
  webbinariet live.
Anmäl dig här
4.950 / SEK

Grupplicens

 • Grupplicens
  Fritt antal inloggningar för er
  kommun/organisation med
  möjlighet att se webbinariet
  i efterhand.
Anmäl dig här

Vattensäkerhet 2021 arrangeras av

Vattensäkerhet 2021 VATTENSÄKERHET 2021 - Webbinarium 6 maj

Vattensäkerhet 2021